po polsku

Temat: Patriotyzm w III Rzeczpospolitej
... tego pecha, że nigdy nie sprzyjały jej uwarunkowania geograficzne. Duży kraj w samym środku ludnego kontynentu musi być narażony na ataki ze wszystkich stron. Dużo było wojen, zaborów, komunizmu, nie da...
Źródło: piorem.fora.pl/a/a,962.htmlTemat: Humor szeroko pojęty...
strukturalnych danego społeczeństwa, czy danej grupy społecznej." ... i wiele innych. Komentarz chyba zbędny ;) Bartek Tarnowski Polityka społeczna, definicje jednej z gałęzi, czyli polityki mieszkaniowej: "Mieszkanie = to lokal złożony ... to pomieszczenie w mieszkaniu, które musi być oddzielone od innych pomieszczeń ścianami, powierzchnia nie mniejsza niż 4m kw., musi być światło dzienne" Pierwszy absurd, to fakt że na polityce musimy się...
Źródło: wilki.org/viewtopic.php?t=196


Temat: Nauczanie papieskie ...
jakichś egoistycznych pobudek, ale pod wpływem obiektywnego poczucia odpowiedzialności. Ubóstwo albo poważne problemy zdrowotne mogą sprawić, że para małżeńska nie jest gotowa na przyjęcie daru nowego życia. Fakt, że w niektórych ... zaś decyzje polityczne dotyczące rodziny, podejmowane w niektórych krajach, nie ułatwiają rodzicom spełniania ich funkcji prokreacyjnej i wychowawczej. Kościół uznaje zatem, że mogą istnieć obiektywne przyczyny usprawiedliwiające ograniczenie liczby potomstwa lub...
Źródło: forumrodzina.fora.pl/a/a,141.html


Temat: Kto na prezydenta Polski?
... jest właściwie nawet moją przeszłością. Do dyspozycji mam tylko przekazy - mocno okrojone, często niejasne, uwarunkowane głównie tym, kto swój przekaz głośniej wykrzykuje. Zdebilnieć można. To co mnie w polityce interesuje...
Źródło: forumowo.eu/viewtopic.php?t=339


Temat: Dr M. Zrałek - Polityka społeczna i gospodarcza - egzamin
studia dzienne 2005/2006, kopiuje 1. dualizm pojecia "polityka spoleczna" 2. geneza polityki społ na świecie i w Polsce jako kategorii naukowe oraz jako praktyki 3. przedmiot polityki społ 4. metody badawcze polit społ 5. miedzynarodowe podmioty polit społ 6. podmioty krajowe 7. ONZ jako podmiot makropolityki społecznej 8. europejskie podmioty polit społ 9. modele polityki społecznej 10. doktryny PS 11. pojęcie polityki gospodarczej 12. zwiazki PG z PS 13. demograficzne uwarunowania PS 14. zrodla informacji o ludnosci 15. istota i zakres polityki ludnosciowe 16. instrumenty odzialywania panstwa na procesy demograficzne 17. klasyfikacja polityki ... społ 32. zakres podmiotowy pomocy społ 33. struktura organizacyjna pomocy społ w Polsce 34. rola roganiacji pozarzadowych w realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej 35. polityka ochrony zdrowia a polityka zdrowotna ... Strategii Zatrudneinia 51. polityka zatrudnienia w STR. Lizbonskiej 52. pojecie i rodzaje bezrobocia 53. raport W. Koka i redefinicja Str. Lizboń. 54. mierniki bezrobocia 55. rozmiary i struktura bezrobocia w P. ... potrzeb meiszkaniowych 62. mieszkania socjalne 63. eksmisja w Polsce 64. zasady udzielania dodatkow meiszkaniowych w P. 65. bezdomosci- skala zjawiska, przyczyny, formy pomocy 66. aktualna syt. mieszkaniowa w P. 67. uwarunkowania polityki edukacji 68. podstawowe dokumenty dot, polityki edukacji w UE 69. proces bolonski i proces kopenhaski jako strategie wspolpracy w dziedzinie ksztalcenia zawodowego i wyzszego 70. wspolnotowe programy edukacyjne 71. koncepcja ... społ HDI jego kontrukcja i znaczenie. zalecana i uzupelniajaca literatura: Auleytner J. Polityka spoleczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego WSP TWP Wwa 2002 Balcerzak Parandowska B. Rodzina i polityka rodzinna na przelomie wiekow IPiSS, Wwa 2004 Deregulacja polskiego rynku pracy Red. k.W Frieske IPiSS Wwa 2003 Diagnoza społeczna 2005 Ksiezopolski M. polityka społeczna Wybrane problemy porownan miedzynarodowych Sląsk Katowice 1999 Polityka Społeczna- wybrane art z miesiecznika Polityka Społeczna w okresie tranformacji Red. A. Frąckiewicz- Wronka, M. Zrałek AE Katowice 2000 system ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia postawowe. Z. Kluszczynska, W. Koczur, K. Rubel, G. SZpor, T....
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=860


Temat: NPR czy antykoncepcja ?
zmuszone pracować poza domem, prowadzi do zmian w pojmowaniu roli kobiety w społeczeństwie oraz sprawia, że może ona poświęcić mniej czasu i uwagi życiu rodzinnemu. Zwłaszcza zaś decyzje polityczne dotyczące rodziny,...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=622


Temat:
AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO zaprasza na KRAJOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA I ICH WPŁYW NA OCENĘ STANU ZDROWIA POPULACJI” która odbędzie się w ... zagadnieniem priorytetowym w polityce społeczno-gospodarczej nie tylko w skali europejskiej, lecz także w skali ogólnoświatowej. Politycy coraz bardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia stanu zdrowia społeczeństwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego ... pracy, zgonami, lecz także rzutuje na zdolność społeczeństwa do wytwarzania dóbr materialnych i niematerialnych, do rozwoju. Dlatego też, w ostatnich latach spośród szeregu znanych uwarunkowań zdrowia, na czoło wysunęły się jego społeczne uwarunkowania, a w tej grupie uwarunkowania kulturowe, których znaczenie dla spraw zdrowia jest coraz częściej dostrzegane i doceniane. Ma to zapewne związek z występującą w ostatnich latach w coraz większej ... tylko skali problemu migracji, jej wpływu na zachowania i potrzeby zdrowotne, lecz także wpływu różnych kultur i światopoglądów na uwarunkowania i postawy wobec zdrowia. Z powyższych względów organizatorzy konferencji proponują, aby zgłaszane wystąpienia uwzględniały następujące zakresy tematyczne: - Podłoże kulturowe zachowań zdrowotnych jako czynnik oddziałujący na uwarunkowania i postawy wobec zdrowia; - Mniejszości narodowe oraz sąsiedztwo transgraniczne, a postawy wobec zdrowia; - Wpływ migracji na zachowania zdrowotne w środowisku życia i pracy; - Potrzeby i możliwości określania mierników zdrowia uwarunkowanych kulturowymi aspektami zdrowia Komitet Naukowy Konferencji: Prof. dr hab. Jerzy Szczerbań – Przewodniczący ... Tomaszewska Mgr Artur Walkiewicz Mgr Aneta Duda – Zalewska Anna Jakubowska Kierownicy tematów: 1. Podłoże kulturowe zachowań zdrowotnych jako czynnik oddziałujący na uwarunkowania i postawy wobec zdrowia; Prof. dr hab. Joachim ... Katedra i Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie 20-093 Lublin, ul. Chodźki 24 e-mail: leszekwdowiak@wpUSUN_TO.pl 3. Wpływ migracji na zachowania zdrowotne w środowisku życia i pracy; Prof. dr hab. Adam Kurzynowski ) Katedra Socjologii Pracy, Polityki Społecznej i Zatrudnienia, Szkoła Główna Handlowa 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 41 e-mail: akurzy@sgh.wawUSUN_TO.pl dr hab. n. hum. Jan Nosko Instytut Medycyny Pracy...
Źródło: sknpts.fora.pl/a/a,226.html